Сфера діяльності

1. Нові розробки:

Атестований Рішенням Колегії Мінпромполітики України від 19.12.2007 р №10 \ 4 \ 1, віднесений до групи «А» з рейтингом «471» бал і призначений головним (свідоцтво №7)
Головний інститут в напрямку – Розробка нових матеріалів, технологій та обладнання для виробництва труб і трубних заготовок.

2. Матеріалознавство, технології та виробництво труб і балонів відповідального призначення.

2.1. Право на проведення робіт підвищеної небезпеки в сфері обладнання котлів, посудин тиску, хімічної, нафтопереробної промисловості, магістралей газо- і нафтопроводів, трубопроводів небезпечних хімічних речовин, пари та гарячої води. Дозвіл Держгірпромнагляду №1220.07.30-74.30.0

2.2. Спеціалізована матеріалознавча організація в напрямку виробництва металопрокату (труб, дроту, сортового і листового прокату, трубної заготовки), який використовується як напівфабрикат при виготовленні деталей і вузлів в конструкціях АЕС. Розпорядження Мінпрому України від 10.06.1997 р №104-р (доповнено додаток до наказу від 11.05.1993 г.№89 «Про спеціалізації науково-дослідних і проектних інститутів металургії» відповідно до положення про спеціалізовану матеріалознавчої організації ».

2.3. Головний спеціалізована організація при Госпромназдоре з металознавства, технології, контролю труб котлів, трубопроводів пари і гарячої води. Відповідно до Правил будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води.

2.4. Проектування, металознавство, виготовлення, зварювання, розрахунок на міцність, контроль якості газових балонів високого тиску. Головна організація Держпромнагляду України згідно з Правилами будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском ДНАОП 0.00-1.07-94

3. Стандартизація

Головна організація Мінпромполітики України по стандартизації (ГОС 18).
ДП «НИТКИ» очолює технічні комітети стандартизації:
• Міждержавний технічний комітет МТК-7 «Труби сталеві та балони»; ТК-8 «Труби сталеві та балони»;
• ТК-81 «Стандартизація методів контролю механічних, металографічних і корозійних властивостей металопродукції»;

4. Метрологія
Головна організація метрологічної служби Мінпромполітики України зі сферою діяльності: труби, балони, металопродукція, заготівля для виробництва труб, балонів та іншої металопродукції. Свідоцтво про атестацію від 07.12.2007 р №06544-2-4-10 \ 3-ГОМС

5. Випробування продукції
У ДП «НИТКИ» функціонує «Науково-інженерний центр по випробуванню труб, балонів, іншої продукції і матеріалів». Свідоцтво Національного агентства з акредитації №Ua 6.002.Т.687

 

Напрямки робіт:

– Технології виготовлення і обробки трубної заготовки, труб, балонів, елементів трубопроводів (згинів, відводів) і інших видів металопродукції;

– Матеріалознавство труб та іншої продукції спеціального призначення з вуглецевих, низьколегованих, високолегованих корозійностійких сталей, сплавів титану, цирконію, міді, та ін .;

– Розробка нових ресурсозберігаючих технологій і освоєння нових матеріалів підвищеної експлуатаційної надійності для атомної, теплової енергетики, нафтогазової та хімічної промисловості, машинобудування, аерокосмічного комплексу і ін .;

– Виготовлення експериментальних зразків;

– Дослідження партій труб, дроту, капілярів, прутків та ін .;

– Комплексне забезпечення якості продукції;

– Сертифікаційні і арбітражні випробування, комплексні дослідження металопродукції, науково-технічний аудит;

– Оцінка обладнання та технологій;

– Стандартизація і створення нормативних документів національного та міждержавного рівня (розробка ТИ, ДСТУ, ГОСТ, ТУ, ТУУ, СОУ та ін., гармонізація з EN, ISO та ін.);

– Розробка технічних і технологічних завдань, проектів реконструкції та ін .;

– Технологічний супровід ізготовленіятруб і іншої металопродукції для паливно-енергетичного комплексу;

– Атестація випробувальних лабораторій і технологій.