Контакти


Директор

Король Радомир Миколайович

+38 056-713-46-01

+38 067-951-49-01


Заступник Директора

Кравченко Олександр Володимирович

+38 056-372-45-31

+38  067-428-11-79


Учений секретар

Мироненко Микола Андрійович

+38 067-636-81-07


Головний Бухгалтер

Бондаренко Тетяна Миколаївна

+38 056-372-33-71

+38 097-287-34-64


Міжрегіональний науково-інженерний центр обгрунтування вимог якості труб, балонів іншої метало продукції та забезпечення їх нормативною документацією

Керівник

Кобякова Тетяна Михайлівна

 +38 096-297-31-66

+38 056-372-05-01


Науко-інженерний центр з випробувань труб, балонів, іншої продукції і матереалів(НІЦ)

Керівник

Коленкова Оксана Анатоліївна

+38 056-372-05-01

+38 067- 893-59-30


Відділення «Матереліознавства, експертизи та технологій виробнцтва труб і виробів з чорних і кольорових металлів і сплавів»

Завідувач відділення

Опришко Людмила Василівна

+38 056-372-33-82

+38 050-340-38-52


Лабораторія «Метрології і контролю якості металопродукції»

Завідувач лабораторії 

Бусько Сергій Петрович

+38 056-372-05-01

+38 066-488-24-82